CONTACT US


अधिक संपर्कासाठी चर्मकार मंगलाष्टक.कॉम

मुंबई विभाग

नाशिक / सिन्नर / ईगतपुरी विभाग

मालेगाव / नंदुरबार / धुळे / साक्री/ मनमाड विभाग

औरंगाबाद / जालना / बीड विभाग

पुणे विभाग

About Charmakarmangalashtak

आमच्या सर्वे सभासदांना अपेक्षेप्रमाणे स्थळे शोधताना आणि अतिशय सहज आपल्या योग्य जोडीदाराचा शोध व्हावा, याच हेतूने आम्ही फक्त रोहिदास चांभार भाषिक समुदायासाठी सेवा पुरवितो, आणि या मुळे सभासदांना अपेक्षे प्रमाणे स्थळे शोधताना त्याची मदत होतो.

SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Digambar Jains.com on :

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up