My Membership

Membership Details

Membership Details

Payment Options

Payment Options

Online Payment

Gold

INR 100 /-

10 days Duration
2 Contact Views

Platinum

INR 1200 /-

180 days Duration
30 Contact Views

test

INR 20 /-

12 days Duration
12 Contact Views

Silver

INR 500 /-

45 days Duration
10 Contact Views

Elite

INR 10000 /-

90 days Duration
50 Contact Views

spark

INR 2000 /-

60 days Duration
100 Contact Views

Diamond

INR 200 /-

90 days Duration
30 Contact Views

Dedicated Services

INR 10000 /-

90 days Duration
30 Contact Views

Gold

INR 2000 /-

30 days Duration
30 Contact Views

Booster

INR 250 /-

Nil days Duration
30 Contact Views

gold

INR 100 /-

24 days Duration
100 Contact Views

Bank Payment

SBI

A/C Number 2456895623200
Account Name Raja
Branch Name Amjikarai
IFSC Code WCTU2342XD

ICICI Bank

A/C Number 245685626623200
Account Name Raja
Branch Name Amjikarai
IFSC Code WCTU95842XD

HDFC

A/C Number 245689556236
Account Name Raja
Branch Name Amjikarai
IFSC Code WCTU95842XD

IOB of India

A/C Number 24568955623
Account Name Raja
Branch Name Amjikarai
IFSC Code WCTU2342XD

iob

A/C Number 12345678901
Account Name iob
Branch Name porur
IFSC Code 123876

primebank

A/C Number 5109010092312545
Account Name kumar
Branch Name ganapathy
IFSC Code 654878

About Charmakarmangalashtak

आमच्या सर्वे सभासदांना अपेक्षेप्रमाणे स्थळे शोधताना आणि अतिशय सहज आपल्या योग्य जोडीदाराचा शोध व्हावा, याच हेतूने आम्ही फक्त रोहिदास चांभार भाषिक समुदायासाठी सेवा पुरवितो, आणि या मुळे सभासदांना अपेक्षे प्रमाणे स्थळे शोधताना त्याची मदत होतो.

SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Charamkar Mangalashtak.com on :

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up