जय रोहिदास , आम्ही आहोत चर्मकार मंगलाष्टक,कॉम .!! चांभार समाजातील एक अग्रगण्य विवाह संस्था.     

Latest Members


Rupesh
Profile ID : 00117
Bachelor of Education (BEd)


Roshani
Profile ID : 00317
Master's degree


Manali
Profile ID : 00032
MBA


Sagar
Profile ID : 00111
BCA (Bachelor In Computer Application )


Sarika
Profile ID : 00302
Bachelor's degree


Priyanka
Profile ID : 00332
Bachelor Of Engineering


Swapnil
Profile ID : 00002
Mechanical


Ashwini
Profile ID : 00076
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Varsha
Profile ID : 00013
Master's degree


SHARAD
Profile ID : 00312
HSC


Kajal
Profile ID : 00168
Bachelor Of Engineering


Bharat
Profile ID : 00176
Bachelor's degree


Dhanashri
Profile ID : 00142
Master's degree


Priyanka
Profile ID : 00024
MBA


Seema
Profile ID : 00324
Diploma in Information Technology


Dhanraj
Profile ID : 00150
DEd Education


Aananda
Profile ID : 00140
Master's degree


SANGITA
Profile ID : 00045
HSC


mohan
Profile ID : 00128
OTHER


Suresh
Profile ID : 00132
Bachelor of Education (BEd)


Vaibhav
Profile ID : 00144
Bachelor Of Engineering


MANOJ
Profile ID : 00139
Diploma in Civil Engineering


Divya
Profile ID : 00316
Diploma


Vijaykumar Jayprakash
Profile ID : 00060
Master's degree


Sayali
Profile ID : 00346
BSC


Pratik
Profile ID : 00268
Bachelor's degree


Priti
Profile ID : 00165
Bachelor Of Engineering


Jayashree
Profile ID : 00067
Master's degree


Lalita
Profile ID : 00250
OTHER


ROSHAN
Profile ID : CM00401
B. Pharmacy


Urmila
Profile ID : 00287
Bachelor Of Engineering


DHANLAXMI
Profile ID : 00307
HSC


Mohini
Profile ID : 00050
SSC


Madhuri
Profile ID : 00093
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Mahendra
Profile ID : 00047
Bachelor's degree


Gokul
Profile ID : 00293
HSC


Deepak
Profile ID : 00011
Diploma in Civil Engineering


Priyanka
Profile ID : 00147
B. Pharmacy


Poonam
Profile ID : 00196
Bachelor's degree


Priyanka
Profile ID : 00029
Bachelor Of Engineering


Roshan
Profile ID : 00341
HSC


ravi
Profile ID : 00222
Bachelor's degree


Poonam
Profile ID : 00114
Bachelor's degree


Harshal
Profile ID : 00030
Bachelor Of Engineering


Supriya
Profile ID : 00115
Master's degree


Swati
Profile ID : 00213
Master's degree


Yamini
Profile ID : 00235
Bachelor Of Engineering


Avinash
Profile ID : 00358
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Amit
Profile ID : 00086
Master's degree


Kirankumar
Profile ID : 00166
OTHER


KAJAL
Profile ID : 00342
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


prajakta
Profile ID : 00118
Bachelor's degree


Yogita
Profile ID : 00361
DEd Education


Mamta
Profile ID : 00193
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


POOJA
Profile ID : 00291
HSC


Tejaswani
Profile ID : 00298
Bachelor's degree


Deepak
Profile ID : 00091
SSC


Madhuri
Profile ID : CM00170
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Madhuri
Profile ID : 00219
Bachelor Of Engineering


Kailas
Profile ID : 00057
Bachelor Of Engineering


Sharad
Profile ID : 00348
HSC


Laxmi
Profile ID : 00130
HSC


rahul
Profile ID : CM00391
OTHER


Priti
Profile ID : 00257
Bachelor Of Engineering


Madhuri
Profile ID : 00349
OTHER


Preeti
Profile ID : 00185
Master's degree


Raksha
Profile ID : 00068
Diploma in Computer Engineering


Vaishali
Profile ID : 00155
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


Vaishali
Profile ID : 00034
Master's degree


Hetal
Profile ID : 00124
MCA


Shraddha
Profile ID : 00321
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Dipak
Profile ID : CM00403
Master's degree


Neha
Profile ID : 00070
Bachelor's degree


Nitin
Profile ID : 00218
Bachelor's degree


Geeta
Profile ID : 00194
Master's degree


Sapana
Profile ID : 00301
Bachelor's degree


Dipali
Profile ID : CM00400
HSC


SAVITA
Profile ID : 00134
DEd Education


Sahyadri
Profile ID : 00221
HSC


Priyanka
Profile ID : 00345
Bachelor Of Engineering


Govind
Profile ID : 00203
Master's degree


Mayuri
Profile ID : 00162
Master's degree


Namrata
Profile ID : 00041
Bachelor Of Engineering


Mukesh
Profile ID : 00175
Master's degree


Jayashree
Profile ID : 00236
Master's degree


Avinash
Profile ID : 00018
HSC


Piyusha
Profile ID : 00015
Master's degree


priyanka
Profile ID : 00120
HSC


Kajal
Profile ID : 00116
HSC


Sagar
Profile ID : 00031
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


Aarti
Profile ID : 00251
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Suresh
Profile ID : 00172
Bachelor of Education (BEd)


Sunita
Profile ID : 00105
Master's degree


SHOBHA
Profile ID : 00051
Bachelor of Education (BEd)


Chandrabhan
Profile ID : 00131
Master's degree


Jayshree
Profile ID : 00234
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Ganesh
Profile ID : 00102
Bachelor Of Engineering


Bhagyashri
Profile ID : 00053
DEd Education


Hemant
Profile ID : 00271
Bachelor Of Engineering


Jagdish
Profile ID : 00126
Bachelor Of Engineering


Dr.Ravina
Profile ID : 00337
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Yadav
Profile ID : 00026
SSC


Pallavi
Profile ID : 00318
Bachelor Of Engineering


Sagar
Profile ID : 00309
Bachelor Of Engineering


Sapana
Profile ID : 00177
Master's degree


Amol
Profile ID : 00334
Bachelor's degree


Bhavesh
Profile ID : CM00399
MBA


Gokul
Profile ID : CM00390
Bachelor Of Engineering


Rajendra
Profile ID : 00042
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Ashwini
Profile ID : 00306
SSC


Avinash
Profile ID : 00354
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Dinesh
Profile ID : 00191
BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY [BAMS]


Jagdish
Profile ID : 00343
Master's degree


Ajay
Profile ID : 00344
SSC


jainish
Profile ID : CM00371
Mechanical Engineering


Gayatri
Profile ID : 00300
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Nisha
Profile ID : 00228
Bachelor Of Engineering


Ritika
Profile ID : 00238
HSC


Eshita
Profile ID : 00049
Bachelor's degree


Pooja
Profile ID : 00299
HSCProfile ID : CM00383
Master's degree


Alisha
Profile ID : 00190
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Archana
Profile ID : 00161
HSC


Kiran
Profile ID : 00304
HSC


Hemant
Profile ID : CM00388
HSC


Rohit
Profile ID : 00311
SSC


Kiran
Profile ID : 00305
SSC


pratiksha
Profile ID : 00123
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


GITANJALI
Profile ID : 00276
Bachelor of Education (BEd)


Madhuri
Profile ID : 00058
Master's degree


Priyanka
Profile ID : 00090
Bachelor Of Engineering


Roshan
Profile ID : 00200
B. Pharmacy


Vijay
Profile ID : 00313
Bachelor's degree


Nayantara
Profile ID : 00173
Bachelor Of Engineering


Rakesh
Profile ID : 00078
Diploma in Computer Engineering


Supriya
Profile ID : 00099
Bachelor Of Engineering


Anil
Profile ID : 00206
HSC


Manish
Profile ID : 00094
Bachelor's degree


Minal
Profile ID : 00225
Bachelor Of Engineering


Swapnil
Profile ID : 00197
Bachelor Of Engineering


Poonam
Profile ID : 00095
Bachelor's degree


Sonali
Profile ID : 00098
Master's degree


SACHIN
Profile ID : 00148
BSC


Ashwini
Profile ID : 00038
Bachelor's degree


Madhuri
Profile ID : 00224
Bachelor Of Engineering


Sangita
Profile ID : 00109
HSC


Swapnil
Profile ID : 00333
Master's degree


Yogita
Profile ID : 00149
Bachelor's degree


Dhiraj
Profile ID : 00229
Bachelor Of Engineering


Laxmi
Profile ID : 00310
HSC


Nikhil
Profile ID : 00297
Bachelor's degree


Yugandhara
Profile ID : 00209
Bachelor's degree

SUCCESS STORY

About Charmakarmangalashtak

आमच्या सर्वे सभासदांना अपेक्षेप्रमाणे स्थळे शोधताना आणि अतिशय सहज आपल्या योग्य जोडीदाराचा शोध व्हावा, याच हेतूने आम्ही फक्त रोहिदास चांभार भाषिक समुदायासाठी सेवा पुरवितो, आणि या मुळे सभासदांना अपेक्षे प्रमाणे स्थळे शोधताना त्याची मदत होतो.

SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Charamkar Mangalashtak.com on :

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up